رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: گفتارهایی درباره تئاتر

به شما مربوط نیست!

در نسبت تعهد و تئاتر کلمات، عشق، مبارزه پارسا ریاحی «به شما مربوط نیست!» با عنوان فرعی «پژوهشی ژرف و سترگ در باب مفهوم تعهد در تئاتر»، مجموعه سی‌وشش نوشتار، یک گفت‌وگو، یک شعر، یک نمایش‌نامه و یک قصه است که به‌تازگی و به کوشش و ویرایش روزبه حسینی در نشر افراز به چاپ…

ادامه مطلب