رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: گفتگو از علیرضا مجلل

گفتگو با میرزا کوچک خان

در صورت پیشنهاد نقشی مناسب میرزاکوچک‌خان آرزو دارد به کشورش برگردد   علیرضا مجلل را شاید بسیاری به اسم نشناسند اما وقتی نام میرزا کوچک خان جنگلی می آید ناخودآگاه چهره این بازیگر در نقش کوچک جنگلی مجسم می‌شود. نقش آفرینی که با گذشت نزدیک به سه دهه همچنان در یادها مانده و خود این بازیگر…

ادامه مطلب