رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: گفتگو با «خاویر باردم»

«خاویر باردم» از فیلم جدید اصغر فرهادی و همکاری با او می‌گوید

«همه می‌دانند» نام فیلم جدید اصغر فرهادی «در مقام نویسنده و کارگردان» است. فیلمی که بعد از دو‌سال از فیلم فروشنده جلوی دوربین رفته و به سیاق اغلب فیلم‌های کارنامه این کارگردان جهانی‌شده ایرانی درامی خانوادگی و روانشناسانه است.

ادامه مطلب