رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: گفتگو با دکتر ناصر تکمیل همایون

گفت‌وگو با دکتر ناصر تکمیل همایون /نقش دارالفنون در انتشار علم آمار

دانش آمار در روزگار کنونی، در شمار یکی از ساخت‌مندترین حوزه‌های دانش کاربردی شناخته می‌شود که همه علوم و حوزه‌های دیگر، خود را ناگزیر بهره‌گیری از متدها، ابزار و دست‌آوردهای آن می‌شناسند. این که دانشی با سنجه‌های کمّی و کاملا مرتبط با ریاضیات، خود را چنین در پیوند و ارتباطی تنگاتنگ با همه حوزه‌ها حتی…

ادامه مطلب