رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: گفتگو با هوشنگ گلمکانی

نقد هوشنگ گلمکانی بر آخرین فیلم ایرج کریمی

وقتی از نقد فیلم در سینمای ایران حرف می‌زنیم قطعا یکی از نخستین نام‌ها هوشنگ گلمکانی است. او سال‌هاست که در حوزه سینما می‌نویسد و سال‌هاست که دبیری شورای نویسندگان مجله فیلم را بر عهده دارد. گلمکانی در این گفت‌وگوی کوتاه درباره ایرج کریمی، نقش او در سینمای ایران و البته آخرین ساخته او «نیم‌رخ‌ها»…

ادامه مطلب