رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: گفتگو با پل استر به بهانه انتشار خاطرات زمستان

گفتگو با پل استر به بهانه انتشار خاطرات زمستان

انتشار «خاطرات زمستان»، آخرین کتاب پل استر، اظهارنظرهای مختلفی را از سوی منتقدان به دنبال داشته است. رمانی که اُستر گفته خودش هم در مقام نویسنده‌، نمی‌تواند با قطعیت بگوید به چه ژانری تعلق دارد. این نویسنده ساکن بروکلین، با شمشیر تیز و دولبه منتقدان ادبی بیگانه نیست. از سال 1987، یعنی زمان انتشار اولین…

ادامه مطلب