رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: یادداشتی درباره ی فیلم «زرد»

یادداشتی درباره ی فیلم «زرد» اثر مصطفی تقی زاده / کاوه قادری

دومین اثر مصطفی تقی زاده یعنی «زرد» را مجموعاً می توان فیلمی دانست که شمایل بایسته ی سبک اش را می شناسد و می داند چگونه آن ها را ظاهرسازی نمایشی کند، اما نمی تواند برای همین شمایل نمایشی، شاکله سازی روایی کند؛

ادامه مطلب