رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: فردوسی

هزارسال انسان ایرانی؛ از استبداد تا آزادی/ آریامن احمدی

امین معلوف نویسنده لبنانی‌تبار فرانسوی برنده جایزه گنکور، می‌گوید ادبیات خلوت هر ملت است و برای درک یک جامعه نیاز است به خلوت آن یعنی ادبیات رجوع کنیم. معلوف می‌گوید: «خلوت یک ملت در ادبیاتش انعکاس می‌یابد. در ادبیات است که یک ملت، شور و هیجان‌ها، آرزوها، رویاها، سرخوردگی‌ها، باورها، جهان‌بینی که او را احاطه…

ادامه مطلب

فلسفهء مرگ از دیدگاه فردوسی / نارون رجایی

شاهنامهء فردوسی اثری است انسانی که به بنیادی ترین وپرشورترین دغدغه های انسان میپردازد.انسان همیشه با سرنوشت قهار دست وپنجه نرم میکند تا معنا وچیستی هستی ومرگ را دریابد،فردوسی در شاهنامه همواره به دنبال گشودن راز مرگ هست،اما این راز را هیچ کلیدی نیست وهرگز انسان آن طور که میخواهد بدین راز پی…

ادامه مطلب

سیمای گردآفرید درشاهنامه / نیلوفر نیک‌سیر

داستان رزم سهراب وگرد آفرید یکی از داستان هاییست که در شاهنامه به تصویر کشیده شده وحامل رزمیست که بین زنی دلاور وپهلوانی نام آوراتفاق می‌افتد. شعر حماسه یکی از بهترین انواع ادبیست که در طول قرنهای متمادی ضرباهنگ زندگی انسانها بوده و پیروزی وشکست قهرمانان کام همه را تلخ وشیرین ساخته است.

ادامه مطلب

از فردوسی تا شاملو

«از فردوسی تا شاملو» منتشر شد محمد بقایی ماکان از انتشار کتاب «از فردوسی تا شاملو» خبر داد. به گزارش مد و مه، این نویسنده به ایسنا، گفت: کتاب «از فردوسی تا شاملو» نگاهی است متفاوت به 20 شاعر؛ از فردوسی تا شاملو. عنوان هر یک از فصل‌های کتاب گویای تحلیلی‌ است که نویسنده از…

ادامه مطلب

پاشنه آشیل ادبیات امروز ما کجاست؟

وقتی به ادبیات گذشته  خودمان اعم از نظم یا نثر ­_یا حتی شفاهی_باز می گردیم  به مقوله ای در استخوان بندی روایت داستان ها بر می خوریم  که امروز ه به آن نقطه ی ضعف یا به قول مدرن آن پاشنه ی آشیل می گویند بر می خوریم. این  پاشنه ی  آشیل در ادبیات گذشته…

ادامه مطلب

مصادره فردوسی توسط افغان‌ها

تلنگری عبرت آموز برای ما!/  مصادره فردوسی توسط افغان‌ها/ مژده‌سادات دامیرو حوزه تمدنی ایران، بخش بزرگی از منطقه آسیا را پوشش می‌دهد و تمامی کشورهای اطراف متاثر از قدمت و گستردگی این فرهنگ بوده و هست. با این‌حال و متاسفانه مدتی است حرکت‌هایی از سوی کشورهایی که ما آنها را دوست و همسایه می‌خوانیم، رخ می‌دهد؛ ثبت…

ادامه مطلب