رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

اهالی ادبیات

«بوف کور» به روایت احسان طبری: عطش سخن گفتن از دردهای انسانی

صادق هدایت اگرچه هیچگاه عضو حزب توده نشد، و حتی در لفظ آن را نوعی جنقولک بازی می‎دانست(!)، اما در میان دوستانش از اعضای خزب توده بسیار بودند و حتی روایت است در دوران بگیر و ببندها، گاه این رفقا جلسات خود را در اتاق هدایت برگزار می‎کردند! احسان طبری هم یکی از همین سنخ…

ادامه مطلب

فردید: هدایت اندیشمندی بی‎نظیر و بیزار از ناراستی‎های روزگاری رسوا بود!

متن زیر یکی از مهمترین نوشته‎هاست درباره صادق هدایت، اهمیت آن نه به دلیل طرح نکاتی تازه و بدیع درباره هدایت (هرچند که از این جهت هم خالی از ارزش نیست)، بلکه  از آن روست که توسط سید احمد فردید نوشته شده است.  چهره ای که اگر اندک شناختی درباره او و مواضع فکری و…

ادامه مطلب

شبه‎مدرنیته‎ای بیمار و ادبیاتی سترون

درباره هدایت بسیار اظهار نظر شده و اغلب آنها هم ستایش آمیز هستند، به‎ویژه از قول کسانی که از نزدیک با او دمخور بوده‎اند؛ و حتی آدمی مثل احمد فردید که در دنیا فقط خوش را قبول داشت و هایدگر و معدود کسانی که شمارشان به تعداد انگشتان یک دست نمی‎رسد و خط و ربط…

ادامه مطلب

پا به پای صادق هدایت؛ بر او چه گذشت!

متن زیر یکی از کامل‎ترین سالشمارهای زندگی صادق هدایت است، چرا که هم در بر دارنده مهمترین اتفاقات در طول زندگی ‎اوست و هم اینکه آثار نوشته شده توسط هدایت مو به مو به ترتیب زمان نگارش یا انتشار، در آن درج شده است؛ از داستانهای او گرفته تا ترجمه ها و حتی مقالاتی که…

ادامه مطلب

صادق هدایت به روایت صادق هدایت

صادق هدایت از مرید و مراد بازی، بیزار بود، همچنین از هرگونه تملق و توجه بی جا؛ در اواخر عمر زمانی که شهرتی نسبی در محافل ادبی داخلی به‎دست آورده‎بود (به‎خصوص بعد از آن برنامه رادیویی کذایی در بی‎بی سی)، با بدبینی و تحقیر به‎این شهرت می نگریست. برای آدمی اینچنین حساس و رها از…

ادامه مطلب

صادق هدایت، تنها استثنای فرهنگ دهخدا!

روایت است، علی اکبر دهخدا هنگام نگارش فرهنگ سترگ خود تنها نام بزرگانی را درج می کرد که در قید حیات نبودند، جز یک استثناء که آن هم کسی نبود جز صادق هدایت؛ این استثناء قائل شدن در مورد هدایت، نشان از اهمیت و اعتبار صادق هدایت  نزد چهره‎های بزرگ زمان خود دارد. در ادامه…

ادامه مطلب

دلهره انسان در برابر تنهایی و مرگ

بکت را اغلب ادامه جیمز جویس می‎دانند، بخصوص که کارهای اولیه او شباهت‎هائی با آثار آن نویسنده بزرگ ایرلندی دارد. هر دو سعی دارند که تمامی زندگی را در نوشته های خود منعکس کنند. ولی بکت تلاش می‎کند تا همین زندگی را در کوچکترین فضا فشرده کند... نوشته زیر کاری ست خواندنی…

ادامه مطلب

طبل حلبی چگونه نوشته شد؟ (به روایت گونتر گراس)

نوشته‎حاضر روایتی ست بسیار خواندنی از زبان گونتر گراس، درباره سالهای نخستین نویسندگی‎ خود، آشنایی با همسرش تولد فرزندانش و.... که در عین حال با چگونگی پروسه خلق شاهکارش «طبل حلبی» نیز آمیخته شده است. در این نوشته گونترگراس شرح می دهد که چگونه برای نخستین بار بر دغدغه‎های گوناگون خود، در  زندگی شخصی دشواری…

ادامه مطلب